Lava - EInvoice

Công ty cổ phần công nghệ San Phú (SPC - Technology)
67 Mai Chí Thọ, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Why Choose Us

Mục tiêu của bạn là thành tựu của chúng tôi

  • Công nghệ liên tục được cải tiến để nâng cao hiệu quả và bắt kịp xu hướng

  • Chức năng ứng dụng đa dạng và linh hoạt đáp ứng mọi yêu cầu phức tạp

  • Dịch vụ tận tâm với đội ngũ tư vấn – hỗ trợ chuyên nghiệp, nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm

Scope of service delivery

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Provided

Cung cấp quyền sử dụng phần mềm Hóa Đơn Điện Tử

Implementation

Dịch vụ tư vấn - triển khai giải pháp phần mềm

Support

Dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật - bảo trì & nâng cấp phần mềm

What We Do

Các chức năng chính của Phần mềm HĐĐT

Register EInvoice

Đăng ký sử dụng hóa đơn/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn

Issue EInvoice

Tạo lập, phát hành, điều chỉnh, thay thể, hủy bỏ, chuyển đổi hóa đơn

Import EInvoice

Tải nhập hóa đơn hàng loạt thay vì nhập liệu thủ công

Sent Einvoice to Email

Gửi hóa đơn cho người mua qua email

Design Template

Tạo bản thể hiện hóa đơn theo yêu cầu

Save And Update

Lưu và cập nhật thông tin đơn vị

Import Customer List

Nhập hoặc tải nhập hàng loạt và quản lý danh sách khách hàng

Manage Inventory

Nhập hoặc tải nhập hàng và quản lý danh mục hàng hóa – dịch vụ

Advanced features

Chức năng nâng cao của phần mềm HĐĐT

Ký số

Ký số và phát hành hàng loạt hóa đơn

Tích hợp hệ thống khác

Sẵn sàng tích hợp để đọc dữ liệu khởi tạo hóa đơn từ các hệ thống phần mềm khác như POS,…

Tích hợp hệ thống Phoebuis, Lava

Tích hợp chung với phần mềm kế toán LAVA, phần mềm quản trị Phoebus ERP

Tích hợp kế toán, quản trị

Hỗ trợ tích hợp với các hệ thống phần mềm khác như kế toán, quản trị …

Hạch toán, báo cáo

Hỗ trợ xuất dữ liệu để hạch toán kế toán theo yêu cầu và hỗ trợ thiết kế các báo cáo đặc thù theo yêu cầu

Features

Dịch vụ tư vấn - triển khai phần mềm

  • Thời gian cung cấp dịch vụ: 9h00 - 18h00 Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ quy định)

  • Kênh tư vấn thương mại

  • Điện thoại: +(84) 287 307 6896 - Ext: 180